1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
 • اطلاعات - آموزش - مشاوره
 • فروش انواع طوطی های خاص
 • در بهترین شرایط سن و سلامت
 • پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها
 • مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها
 • بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها
 • انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی
 • متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طو
 • داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر
اطلاعات - آموزش - مشاوره

اطلاعات - آموزش - مشاوره

فروش انواع طوطی های خاص

فروش انواع طوطی های خاص

در بهترین شرایط سن و سلامت

در بهترین شرایط سن و سلامت

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

پرنده فروشی تخصصی طوطی سانان دنیای منقارکج ها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

مکمل ها و غذاهای آماده تقویتی و تشویقی از برترین برندها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

بزرگترین مرکز پخش انواع قفس های وارداتی برای طوطی ها

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

انواع لوازم جانبی - تجهیزات قفس و محصولات آموزشی

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

متنوع ترین مجموعه اسباب بازی های وارداتی معتبر برای طوطی سانان

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

داروها و ساپلمنت های ضروری بهترین اکسپایر

بررسی برخی از عوامل موثر بر كاهش توانايی سخن گویی کاسکوها

بررسی برخی از عوامل موثر بر كاهش توانايی سخن گویی کاسکوها

بررسی برخی از عوامل موثر بر كاهش توانايی سخن گویی کاسکوها


(1) دم سیاه یا دم قرمز بودن کاسکو ـ کاسکوهای دم سیاه در 6 تا 12 ماهگی و دم قرمز در 12 تا 18 ماهگی قادر به گفتن اولین کلمه می شوند. اما بطور كلي در توانايي سخن گویی، واضح گویی، خجالتی یا غیرخجالتی بودن و دیگر معیارها هیچ تفاوتی بین این دو نژاد وجود ندارد. اما کاسکوهای دم قرمز به علت جثه بزرگتر و زیبایی بیشترنسبت به كاسكوهاي دم سیاه ها طرفداران بيشتري دارند.

(2) نر یا ماده بودن کاسکو ـ هیچ فرقی بین کاسکوهای نر و ماده تا 7 سالگی از جنبه سخن گویی وجود ندارد. اما کاسکوهای ماده بعد از 7 سالگی به علت درگیر شدن با تنش جنسی شدید جفت خواهی یا جفت داشتن و درگیر شدن با تخم گذاری، خوابیدن روی تخم ها، پرورش جوجه ها و وارد شدن پی در پی آنها به جریان تولید مثل، نسبت به کاسکوهای نر به شدت از میزان سخن گویی آنها کاسته می شود.


(3) سن جوجه کاسکوها ـ جوجه کاسکوهای دم سیاه در 6 تا 12 ماهگی و دم قرمز در 12 تا 18 ماهگی قادر به گفتن اولین کلمه می شوند. متعاقب به حرف آمدن تا هفت سالگی هیچ تفاوتی بین سخن گویی گروه های سنی مختلف وجود ندارد. اما طبیعی است که جوجه ها هر چه بزرگتر شوند و آموزش بیشتری ببینند، از قدرت سخن گویی بیشتری برخوردار می شوند، به عبارت دیگر، قدرت یادگیری در جوجه ها و کاسکوهای بالغ چشم سفید 3 تا 5/6 ساله متعاقب اهلی شدن، یکسان است و از آن پس تحت تأثیر تنشهای جفت خواهی و نحوه مدیریت کاسکو توسط صاحبش قرار دارد.

(4) سن کاسکوهای بالغ ـ کاسکوهای بالغ چشم زرد، از 7 سالگی به بعد تحت تنش جنسی قرار دارند یا اگر جفت داشته باشند با مدیریت خانواده درگیرند. ماده ها بسیار بیشتر از نرها درگیر مسائل خانوادگی می شوند و لذا از 7 سالگی به بعد، ماده ها با شدت بیشتری نسبت به نرها در یادگیری و سخن گویی مشکل خواهند داشت. همچنین هر چه سن کاسکو بیشتر شود، به همان نسبت از قدرت یادگیری، سخن گویی و به خاطر سپردن (حافظه) آن کم می شود.

(5) افزایش سن ـ افزایش سن از 7 سالگی به بعد، رابطه معکوس با قدرت یادگیری، قدرت سخن گویی، و ظرفیت حافظه کاسکو دارد.

(6) اثر بلوغ جنسی ـ از 7 سالگی به بعد، بلوغ جنسی به صورت جستجو و تمايل به جنس مخالف و ایجاد رابطه جنسی و متعاقباً تولید مثل، به خصوص در ماده کاسکوها بروز كرده و موجب کاهش قدرت یادگیری و قدرت سخن گویی کاسکو می شود.

(7) اثر تغذیه ـ تغذیه نامناسب موجب کمبود یک یا چند ماده غذایی مورد نیاز در كاسكو می شود که این امر در حالات شديد به بروز بیماریهای ناشی از سوء تغذیه منجر می شود . بطور كلي بروز هر نوع اختلال در بدن تأثیر منفی روی یادگیری و میزان سخن گویی كاسكو دارد.

(8) تاثير نوع رفتار با کاسکوها ـ رفتار نامناسب صاحب یا اهل خانواده با کاسکو از جمله بی توجهی و تنها گذاشتن آن به مدت زیاد، تأثیر بسیار منفی روی اهلی شدن، سخن گو شدن، آموزش و سلامت روان کاسکو دارد.


منبع : مترجمین انجمن منقار کج ها


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top